100% Attendance Students

 

100% Attendance Students 2015 - 2016


Naman Jaiswal
(1 A)


Atharva
(1 B)


Abdur Rehman
(1 C)


Ananya Puri
(1 D)


Geetika Khatri
(1 D)


Tanzeel Fatima
(1 D)


Aditya Singh
(2 B)


Sanvi Srivastava
(2 C)


Mariya Akhtar
(3 A)


Vedant Sharma
(3 A)


Sandali
(3 B)


Harshwardhan Singh
(3 D)


Anushka Puri
(4 A)


Baljeet Singh
(4 A)


Saksham Kumar Nayak
(4 A)


Harshit Sahu
(4 C)


Mohd. Shadman
(4 D)


Manjot Singh Randhawa
(5 A)


Alisha Masih
(5 C)


Alviya Zahid
(5 C)


Aakriti Mehrotra
(6 B)


Krishna Agnihotri
(6 B)


Kushagra Singh
(6 B)


Tuba Arif
(6 C)


Varun Kumar Srivastava
(6 C)


Aryan Sonkar
(7 A)


Gracika Jain
(7 A)


Latika Mishra
(7 C)


Mohd. Yusuf
(7 C)


Ishita Sahu
(8 A)


Kushal Mahajan
(8 A)


Sneha Gupta
(8 A)


Syed Kaab
(8 A)


Vidhi
(8 A)


Priyanshu Sahu
(8 B)


Karam Jeet Kaur
(9 A)


Yashwardhan Singh
(9 A)


Eishita Sharma
(9 C)


Kunal Singh
(9 C)


Roshna Jomon
(9 C)


Hrithik Gautam
(9 C)
100% Attendance Students 2012 - 2013